Inschrijven volleybal

Volleybal: Lidmaatschap en contributie

Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden!

Voordat je definitief lid wordt, kan je eerst twee keer mee spelen als proef. Dan kan je kijken of de sfeer en het niveau je bevallen en wij beoordelen dan of je qua speelsterkte bij de betreffende trainingsgroep past. We kijken dus samen of we bij elkaar passen.
Als je definitief lid wilt/kunt worden, verzoeken we je vriendelijk het inschrijfformulier uit te printen, in te vullen (vergeet niet het te ondertekenen) en in te leveren bij je trainer of iemand van het bestuur. Het formulier downloaden kan via deze button:

Na inlevering ben je feitelijk lid voor minimaal het lopende seizoen en kun je wekelijks deelnemen aan de trainingen. Informeer vooraf wel of er plaats is op de door jouw gewenste trainingsavond en speelniveau. Indien er geen plaats is, kun je mogelijk op een andere avond spelen of vrijblijvend en kostenloos op de wachtlijst geplaatst worden. Dan benaderen we je als er weer plaats is. Ook eventuele directe deelname aan de recreantencompetitie is afhankelijk van plaatsingsmogelijkheden in een team. Overigens wijzen wij je er op dat je geheel op eigen risico mee doet en zelf voor afdoende verzekeringen moet zorgen. Dit geldt ook voor de vrijblijvende proeftrainingen.

Contributie

Na je aanmelding krijg je extra informatie over de vereniging en over de contributie e.d. toegestuurd. De contributie dient aan het begin van elk seizoen (september/oktober) of bij aanmelding voldaan te worden; hiervoor krijg je een factuur met betalingsopdracht toegestuurd. De hierna vermelde bedragen en percentages gelden voor het seizoen 2018-2019 en worden jaarlijks bijgesteld:

Trainen: € 105,- per jaar

Deelname aan competitie: € 35,- per jaar

Overmaken op IBAN rekeningnummer NL57INGB0001305875 t.n.v. SV Lunetten Utrecht, o.v.v. “Contributie 2018-2019” en je naam.

Kortingen

Bij aanmelding gedurende het seizoen geldt vanaf november 10% (€ 10,50) korting per maand op de contributie voor het lopende seizoen. Deze korting geldt niet voor de competitiebijdrage.

Blessureregeling

Mocht je vanwege een blessure of zwangerschap minimaal 2 maanden niet kunnen spelen, dan heb je recht op teruggave van een deel van de contributie voor de trainingen. Hiertoe dien je uiterlijk 1 juni een schriftelijk verzoek bij de secretaris in te dienen met, indien mogelijk, een schriftelijke medische verklaring. De restitutie geschiedt aan het einde van het seizoen. De hoogte is afhankelijk van de duur van je noodgedwongen afwezigheid en is aan een maximum gebonden.

De restitutie bedraagt 10% van de contributie (€10,50) per hele maand afwezigheid met een maximum van €73,50 (7 maanden).

Wijzigingen of opzeggen

Geef wijzigingen in je persoonsgegevens zo snel mogelijk schriftelijk of per mail door aan de secretaris. Als je (na overleg) op een andere avond gaat spelen of met je tweede trainingsavond of competitie stopt, dien je dat schriftelijk vóór 1 juni bij de secretaris van het bestuur kenbaar te maken in verband met de aanpassing van je contributie voor volgend seizoen. Anders rekenen we op je en zijn we genoodzaakt je de (extra) contributie door te berekenen.

Uiteraard hopen we niet dat je opzegt, maar beëindiging van je lidmaatschap bij SVL geschiedt door schriftelijke opzegging voor 1 juni bij de secretaris via email op onderstaande button.

Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?
Spreek één van de bestuursleden aan of mail naar: