Badminton

Wij zijn een badminton recreantenvereniging uit Utrecht voor leden die op een ontspannen manier badminton willen spelen op een recreatief niveau. Deze vlotte zaalsport kan per twee of vier personen worden gespeeld aan weerszijden van een net en met een racket en shuttle.

Op 2 avonden in de week spelen wij 1,5 uur met elkaar. Meestal spelen wij korte partijtjes (enkel en dubbel), waarbij wij regelmatig van partner wisselen. Wij hebben 3 officiële badminton velden en afhankelijk van de opkomst zetten wij nog 2 extra veldjes op. Na het spelen kan er nog iets gedronken worden in de café-bar De Lunet, onder hetzelfde dak als Sporthal Lunetten.

Traditioneel organiseren we één keer per jaar het familie en vrienden toernooi.

Het ledenaantal van de afdeling badminton fluctueert rond de 30, maar er zijn grote verschillen tussen de jaren. De gemiddelde leeftijd van onze vereniging van spelers die trainen in Utrecht Lunetten ligt rond de 30 jaar, maar je kan als het mee zit badminton bij ons spelen van 16 tot 88 jaar.  Voor shuttles zorgt de vereniging, wie net start kan ook een racket van de club lenen.

Speelavonden

Het badminton seizoen bij Sportvereniging Lunetten (SVL) uit Utrecht loopt van begin september tot half juli. Er zijn twee speelavonden per week op woensdag en op zondag. We spelen niet in de hele maand van augustus en niet op feestdagen.

Zondag 20:00 – 21:30
Woensdag 21:00 – 22:30

Beide speelavonden zijn in de Sporthal Lunetten. Adres: Sporthal Lunetten aan de Zwarte Woud 201, 3524 SG Utrecht

Trainingen

Ook dit seizoen zullen er weer twee series trainingen worden gegeven. Deze zijn optioneel. De trainingsgroepen worden zo veel mogelijk ingedeeld naar 3 niveaus: beginners, half gevorderden en gevorderden. De trainingen vinden plaats op zondagavond.

Lidmaatschap en contributie

De contributie is € 145,- per jaar, exclusief trainingen. De trainingen kosten € 30,- voor 10 lessen. De volledige contributie wordt aan het begin van het seizoen geïnd. Het trainingsgeld wordt na elke serie trainingen geïnd. Je mag eerst twee keer gratis komen meespelen.

Scholieren en studenten (tot 27 jaar) betalen €75,- per jaar. Voor mensen met een U-pas geldt ook een korting op de contributie, vraag hiernaar wanneer u zich wil aanmelden.

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging (via e-mail is ook goed) voor 1 juni, voor aanvang van het nieuwe seizoen, Na bevestiging van de penningmeester is het lidmaatschap beëindigd. Bij opzeggingen die te laat binnen komen wordt € 25,- in rekening gebracht.

Het inschrijfformulier kunt je HIER vinden