Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van Sport Vereniging Lunetten gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40480081. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:

 • Lid wordt
 • Inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
 • Je lid wordt van de Nevobo
 • Je ons contacteert via de email

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonummer
 • E-mailadres
 • Nevobolidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgeschiedenis

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • Je lidmaatschap te effectueren en eventueel te beëindigen
 • Contact met je op te nemen of te onderhouden
 • Contributiebetalingen af te wikkelen
 • Te bemiddelen in het lidmaatschap met Nevobo
 • Nieuws berichten te versturen met informatie over o.a. trainingen, (alumni) activiteiten en Algemene Ledenvergaderingen.
 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met de secretaris via bestuur@svlunetten.nl voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot je verwerken;
 • Correctie, beperking, wisseling of overdracht van je gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door SV Lunetten
 1. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

4.1 Wij verstrekken (een deel) van je gegevens aan de volgende derden:

 • De trainers
 • De Nevobo, van de competitie spelende volleybal leden

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en facebookpagina, indien je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

 1. BEWAREN VAN je GEGEVENS

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. ONZE WEBSITE

Onze website (https://www.svlunetten.nl) is een WordPress site.  Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, op deze website is geen registratie vereist.

6.1 We verzamelen cookies om de site snel opnieuw te laden, hierin slaan we geen persoonlijke gegevens op.

6.2 Ingesloten inhoud van andere websites, berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.).

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

6.3 Standaard verzamelt WordPress geen enkele analytics data. Let wel, heel veel webhosting accounts verzamelen geanonimiseerde analytics data.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. De laatste versie van het privacy statement kan je vinden op onze website