Vertrouwenspersoon (VCP)

SVL wil niet alleen een sportieve en gezellige vereniging zijn, we willen ook een “veilige” vereniging zijn. Dat betekent dat we van leden, trainers, coaches en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Dat klinkt vrijblijvender dan het is. Het bestuur van SVL neemt incidenten die gepaard gaan met fysiek of verbaal geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Nadat sportkoepel NOC/NSF richtlijnen heeft bepaald, zijn de sportbonden zoals KNVB (voetbal), Nevobo (volleybal), NBB(badminton) en vele anderen aan tafel gaan zitten om in hun specifieke omgeving te te gaan werken aan een veiliger sportklimaat. Binnen onze vereniging hebben een aantal vrijwilligers de opleiding als Vertrouwens Contact Persoon gedaan.

SVL is gecompliceerd omdat we meerdere disciplines verenigen. Nico van Verseveld is contactpersoon voor de badminton en conditietraining, en Bernadette Becx is contactpersoon voor volleyballers. Ze zijn beiden aanspreekbaar voor leden, trainers, vrijwilligers en supporters.

Heb je het gevoel of krijg je signalen dat de veiligheid in het geding is, bijvoorbeeld door seksuele intimidatie of pesten of heb je hier vragen over, neem dan contact met hen op. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook voor een teamgenoot. Je kunt onder andere contact opnemen via vertrouwenspersoon@svlunetten.nl. Zet dan in je mail dat je graag contact wil en op welke manier, de vertrouwenspersoon zal dan zo spoedig mogelijk je benaderen.

Gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk. die vertrouwelijkheid wordt alleen doorbroken als de VCP op grond van de wet verplicht is de vertrouwelijkheid te doorbreken.

De VCP wekt op basis van het functieprofiel en protocollen die binnen NOC/NSF zijn vastgelegd.